zawsze na czaszawsze bezpieczniezapraszamy do naszadbamy o Twój spokojny sen

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Podatkowa OPTIMA Justyna  Grzywaczewska z  siedzibą  w  Toruniu  przy ul. Wyszyńskiego 14a/12, 87-100 Toruń, e-mail: kancelariaoptima@wp.pl

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Osoby,  których  dane  dotyczą,  mogą  kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony Danych  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  przetwarzaniem  ich  danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
- listownie: Sebastian Rybicki, ul. Wodna 6A, 85-444 Bydgoszcz,
- mailowo: iod@netkomp.net.pl.

2. Państwa  dane  osobowe  będziemy  wykorzystywać  do  celów  wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, RODO. Dane będziemy wykorzystywać zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest  to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

3. W  przypadku  wyrażenia  zgód  marketingowych  Państwa  dane  osobowe  są przetwarzane  również  w  celach  marketingowych,  w  szczególności  w  celu
przesyłania informacji o oferowanych produktach i usługach, wykrywania nadużyć i  zapobiegania  im, ustalenia  i  obrony  oraz dochodzenia  roszczeń,  marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej,  obsługi  reklamacji  i  zgłoszeń,  wsparcia  technicznego,  rozliczeń finansowych.

4. Mają Państwo  prawo dostępu do swoich danych  osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Mają  Państwo  prawo  do wniesienia  sprzeciwu  wobec dalszego  przetwarzania, a  w  przypadku  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  danych  do  jej  wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

7. Z  zachowaniem  wszelkich  gwarancji  bezpieczeństwa  danych,  Państwa  dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych. 

8. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa